Dopyt po životnom poistení

Vážený respondent, 

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce v oblasti životného poistenia. Jeho vyplnenie Vám zaberie 5 minút. Dotazník je anonymný. Vopred ďakujem za úprimné odpovede. 

Spustit dotazník teď