Onderzoek naar uitbreiding technologie binnen Monkey Town Uithoorn

Beste collega's, momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerstage. En daarvoor moet ik een onderzoek uitvoeren. Ik doe zoals velen van jullie al weten dit onderzoek voor Monkey Town. Het onderzoek gaat over de uitbreiding van Technologie hier binnen Monkey Town Uithoorn. En daarom zou ik jullie graag wat vragen willen stellen via deze enquete. Het invullen hiervan duurt een paar minuutjes.

Enquête starten