.

Artsenvisite B6.

Hallo collega's! Voor school heb ik een opdracht, waarbij ik onderzoek moet doen en uiteindelijk een verbeterplan moet opstellen. Het onderzoek gaat over de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen. De enquete bestaat uit 9 vragen waarvan 8 open vragen zijn en 1 gesloten vraag. Het invullen van de enquete duurt max 10 min. 

Om goed in kaart te krijgen wat er op dit moment speelt op de afdeling, zou het fijn zijn om zoveel mogelijk respons te krijgen.

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Beveiligd
1

Welk cijfer geef je de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen?

Gebruik alleen cijfers
2

Wat vind je dat er goed gaat in de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen?

3

Wat vind je dat er verbeterd zou kunnen worden door artsen?

4

Zijn er dingen die je graag zou willen zien/doen in de samenwerking?

En zo ja, hoe denk je dit gerealiseerd zou kunnen worden?
5

Spreek je artsen aan over dingen die je graag anders zou zien/willen doen?

En zo nee, wat maakt het dat je dit niet doet?
6

Specifiek que communicatie: zijn er dingen die verbeterd kunnen worden tussen zaalartsen en verpleegkundigen? En tussen specialisten en verpleegkundigen?

7

Specifiek qua logistiek: zijn er dingen die je anders zou willen in de visite? En in de logistiek van de samenwerking verder?

8

Hoe denk je over het ontwikkelen van een document/presentatie voor bijvoorbeeld beginnende artsen met tips of wensen vanuit de verpleegkundigen?

9

Zijn er dingen die je als feedback wilt geven die niet bij andere vragen aan bod zijn gekomen?