.

Výběr zástupců do školské rady

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Který uchazeč by měl být zvolen jako člen školské rady?

Vyberte jednoho uchazeče ze seznamu.
2

Jak byste ohodnotili spolupráci zástupců ve školské radě?

Ohodnoťte spolupráci na škále od 1 do 10, kde 1 znamená neuspokojivě a 10 výborně.
3

Co byste doporučili zlepšit ve fungování školské rady?

Napište své nápady a postřehy.
4

Jak hodnotíte efektivitu dosavadní práce školské rady?

Ohodnoťte na škále od 1 do 10, kde 1 znamená velmi málo efektivní a 10 velmi efektivní.
5

Jaký je Váš názor na zapojení zástupců ve školních aktivitách?

Napište svůj názor nebo zkušenosti.
6

Který z uchazečů má podle Vás nejlepší komunikační dovednosti?

Vyberte jednoho uchazeče ze seznamu.
7

Jak byste zhodnotili zástupce ve vedení školy?

Ohodnoťte na škále od 1 do 10, kde 1 znamená neuspokojivě a 10 výborně.
8

Jaká témata by měla školská rada nejvíce řešit podle Vás?

Napište názvy témat, která by měla být prioritou pro školskou radu.
9

Proč se domníváte, že by měl být uchazeč zvolen do školské rady?

Napište důvody, které Vás vedou k tomuto názoru.
10

Který z uchazečů má ve Vašich očích největší angažovanost ve prospěch školní komunity?

Vyberte jednoho uchazeče ze seznamu.