Social media gebruik en vrijetijdsbesteding bij de oudere generaties.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u om de tijd te nemen voor deze vragenlijst. Door het invullen van de 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons met ons onderzoek.

Wat is uw leeftijd? (in cijfers)
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Waar woont u? (stad/gemeente)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat is uw beroep? Indien u gepensioneerd bent, wat was uw vorig beroep?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Bent u lid van een seniorenvereniging?
Vereist antwoord

Zo ja, van welke seniorenvereniging bent u lid?

Zo nee, wat weerhoudt u ervan in zo een vereniging te stappen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Bent u in het bezit van een computer, tablet, smartphone?
Vereist antwoord

Van welk(e) apparaat/apparaten maakt u het meest gebruik?

Gebruikt u de sociale netwerksite facebook?
Vereist antwoord

Waarvoor gebruikt u facebook? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Wat vindt u van facebook? Duid een cijfer aan van 1 tot 5 (1 = helemaal niet, 5 helemaal)

1
2
3
4
5
overzichtelijk
gebruiksvriendelijk
informatief
sociaal
voor ouderen
chaotisch
moeilijk in gebruik
entertainend
voor jongeren

Maakt u gebruik van andere sociale media? Zo ja, welke?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Hoe vaak neemt u deel aan culturele activiteiten?
Vereist antwoord

Zou u meer culturele activiteiten willen ondernemen?
Vereist antwoord

Aan welke culturele activiteiten neemt u graag deel? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Met wie onderneemt u deze activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Hoe gaat u op zoek naar dit soort activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Zou u vaker culturele activiteiten ondernemen indien u iemand kende met dezelfde interesses?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Zou u graag nieuwe mensen leren kennen om culturele activiteiten mee te ondernemen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Indien er een website zou bestaan die in de vorm van zoekertjes mensen met elkaar in contact wil brengen om culturele activiteiten te ondernemen, zou u dan hieraan deelnemen?
Vereist antwoord

Indien u ja antwoordde op vorige vraag, welke kenmerken moet zo een website volgens u absoluut hebben?

1500 tekens resterend

Indien u nee antwoordde op vorige vraag, wat houdt u tegen? (meerdere antwoorden mogelijk)