Mobilný telefón a jeho vplyv na zdravie človeka

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník