Dotazník pre hráčov 9 ročníka pre sezónu 2023/2024 zameraný na všeobecný prehľad hráčov.

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník