.

Hodnocení výuky volnočasové pedagogiky a sociologie výchovy

Milé studentky, milý Tibore, prosím tímto o vaši zpětnou vazbu k naší společné výuce. Je to tak na 10 minut. Moc děkuji. Marek Václavík

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte spokojenost s vedením výuky?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak celkově hodnotíte úroveň výuky pedagogiky volného času a sociologie?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak hodnotíte náročnost předmětu?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi snadný a 10 velmi obtížný.
4

Co byste doporučil/a pro zlepšení výuky?

Napište své doporučení či návrh.
5

Hodnocení spokojenosti s použitými metodami výuky

Vyberte jednu možnost.
6

Hodnotíte tandemovou výuku (výuku dvou vyučujících) jako přínosnou?

Vyberte jednu možnost.
7

Vadilo mi, že jsem byla vyučována studenty?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Byla výuka přínosná pro praxi či osobní život?

Vyberte jednu možnost.
9

Co nejvíce na výuce oceňuji?

10

Jak hodnotíte náročnost požadavků k ukončení předmětu?

Vyberte jednu možnost.
11

Co by měl hlavní vyučující dělat jinak, aby výuka byla dokonalá?

Napište své doporučení či návrh.
12

Co mi obsahově chybělo ve vyčovaných předmětech?

Napište své návrhy na témata, které by měly být začleněna do předmětů volnočasová pedagogika a sociologie výchovy
13

Ve výuce jsem se cítila dobře...

14

Vyučující vytvářel příjemné klima...

Vyberte jednu odpověď
15

Vzkazy, náměty pro vyučující...

Napište své návrhy změn způsobu výuky.