.

Сприйняття сучасної зовнішньої реклами

Навчально-науковий Центр маркетингових технологій НТУ "Дніпровська політехніка" у співпраці з Індустріальним гендерним комітетом з реклами проводить дослідження щодо сприйняття сучасної зовнішньої реклами з дискримінаціє за ознакою статі.

Опитування анонімне. Ваші відповіді сприятимуть формуванню образу м. Дніпро як європейського міста.

Secured
1

В рекламі товарів та послуг для мене важливо:

(можливо кілька варіантів відповіді)
2

Оцініть привабливість для Вас наступних образів, що можуть використовуватися у рекламі за 5-тибальною шкалою:

Select one answer in each row