Hodnocení učitele_test01

Děkuji předem za Vaše upřímné a objektivní hodnocení.

Věřím, že názor studentů na kvalitu učitelské práce je nezbytný, protože je velmi důležitou zpětnou vazbou pro každého učitele, jak jeho působení vnímá přímý příjemce služby (vzdělávání). Ta umožňuje případnou změnu pedagogického přístupu tak, aby byl efektivní. Doufám, že se zde sejdou upřímné, konkrétní a slušné reakce, důvody, případně návrhy řešení a samozřejmě budu rád i za kladné hodnocení mojí práce. Pro odstranění případných nedostatků v hodinách TV, potřebuji v hodnocení uvést alespoň třídu...

Díky moc

1 Uveď třídu
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Autenticita výuky J.P. => dopady na praktický život a reálné využití?
Povinná odpověď

3 J.P. učí moderně, rozvíjí u studentů spolupráci, komunikaci, kreativitu?
Povinná odpověď

4 Má na studenty J.P. neúměrné požadavky a zbytečně "buzeruje"?
Povinná odpověď

5 Chování J.P. je slušné, přívětivé, moudré?
Povinná odpověď

6 Chování J.P. je neslušné, urážlivé, hloupé?
Povinná odpověď

7 Obecně na mne J.P. působí jako...
Povinná odpověď

8 Ohodnoťte prosím J.P. (čím více hvězd, tím lépe)
Povinná odpověď

0/10

9 Tělesná výchova (výchova ke zdraví) je předmět:
Povinná odpověď

10 Máte nějaké výhrady, dobré nápady, best solutions,... v rámci tělesné výchovy?
Povinná odpověď