.

trávení volného času

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

jak si starý?

Vyberte jednu odpověď
2

Vyberte jednu odpověď
3

jaká navštěvuješ kulturní zařízení ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

navštěvuješ nějaké kroužky v Hořovicích?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

znáš nějaké venkovní aktivity v Hořovicích

Vyberte jednu nebo více odpovědí