Dotazník pre sociálnych pracovníkov v procese sanácie rodiny.

Vážený respondent / Vážená respondentka,

som študentkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v študijnom odbore Sociálna práca a v rámci spracovávania mojej diplomovej práce si Vás dovoľujem osloviť a požiadať Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie vplyvu sociálnej práce na rizikových klientov v rámci sanácie rodiny. Dotazník má anonymný charakter a slúži len na potreby výskumu diplomovej práce. Otázky sú uzavreté, polouzavreté a niektoré sú s viacerými možnosťami výberu.

Ďakujem za Váš čas a ochotu vyplniť dotazník.

Bc. Dominika Ďurková

Spustiť dotazník