Prosím, ohodnoťte svoju spokojnosť s nasledujúcimi súvislosťami s vašou pozíciou na škole. Pri hodnotení vychádzajte len z aktuálneho školského roka.

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník