.

Dotazník stejnopohlavních párů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš vztahový stav?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší současné situaci.
2

Jak hodnotíte spokojenost ve Vašem vztahu?

Ohodnoťte Vaši spokojenost na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojený/á a 10 znamená velmi spokojený/á.
3

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Popište, jak si představujete Vaši budoucnost společně s Vaším partnerem/ou.
4

Jak často spolu trávíte volný čas?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá Vašemu běžnému životnímu stylu.
5

Co je pro Vás důležité ve vztahu?

Uveďte několik aspektů, které považujete za klíčové pro harmonický vztah.
6

Máte v plánu založit rodinu?

Uveďte, zda uvažujete o adopci, umělém oplodnění nebo jiných způsobech založení rodiny.
7

Jaký vliv má Vaše sexuální orientace na Váš život?

Popište, jak se projevuje Vaše sexuální orientace ve Vašem každodenním životě.
8

Máte podporu rodiny a přátel ve Vašem vztahu?

Uveďte, jakým způsobem Vás podporují rodina a přátelé ve Vašem vztahu.
9

Jak často komunikujete se svým partnerem/ou?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá běžné komunikační dynamice ve Vašem vztahu.
10

Jak dlouho jste spolu?

Uveďte, jak dlouho již trvá Váš vztah s partnerem/ou.