Hodnotenie učiteľa

Dobrý deň,

venuj prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný, vyjadri svoj názor na moje vyučovanie, tak ako ma vnímaš. Ďakujem za spätnú väzbu!

Spustiť dotazník