Domácí násilí

Vážení kolegové, jmenuji se Jakub Hejda a jsem služebně zařazen na Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Frýdek-Místek, pracoviště Chotěbuz. V rámci studia na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava píšu diplomovou práci, ve které se zabývám problematikou domácího násilí a vykazováním násilných osob ze společného obydlí. Proto bych Vás chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je zaměřen pouze pro hlídkaře z obvodních oddělení okresu Karviná. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Při analýze dotazníku bude zachována anonymita a důvěrnost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Vaše informace jsou pro mě velice cenné a pomohou mi ke zpracování mé diplomové práce. Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktuje mě na email jakub.hejda1999@gmail.com. Výsledná zjištění budou k dispozici v mé diplomové práci. Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Spustit dotazník teď