.

Dotazník prozkoumání pedofilie

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často máte sexuální fantazie o dětech?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá vašim sexuálním fantaziím.
2

Jak byste ohodnotil/a svoje sexuální chování vůči dětem?

Ohodnoťte vaše chování s ohledem na jejich bezpečí a pohodlí.
3

Proč si myslíte, že jste se zajímali o obsah týkající se pedofilie?

Krátký popis bude postačující.
4

Jaká je vaše reakce na sledování dětského porna?

Vyberte možnost, která nejlépe charakterizuje vaši reakci.
5

Jak se cítíte ve společnosti nezletilých dětí?

Na základě vašich pocity, vyberte jednu z možností.
6

Jak reagujete na poznámky nebo chování dětí, které mohou mít sexuální podtext?

Vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši reakci.
7

Měli jste někdy sexuální zážitek s nezletilým?

Vaše odpověď na tuto otázku je důležitá pro prozkoumání vašeho chování.
8

S jakými emocemi se potýkáte ve vztahu k dětem?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vašim emocím.
9

Jak hodnotíte životní cíle související s dětmi?

Ohodnoťte svoje cíle a priority ve vztahu k dětem.
10

Jaká je vaše nálada při pomyšlení na sexuální jednání s dětmi?

Vaše upřímná odpověď je klíčová pro pochopení vašich motivací.