”Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia wśród przedstawicieli społeczności akademickiej województwa śląskiego” – ankieta do pracy licencjackiej.

Jestem studentem trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne na uczelni Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu. Celem poniżej ankiety jest uzyskanie informacji na temat stopnia popularyzacji wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w środowisku akademickim naszego województwa. Zebrane w ten sposób dane pomogą mi w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w mojej pracy licencjackiej.

Na pytania z zakresu pierwszej pomocy gdzie nie została przewidziana odpowiedź "nie wiem" należy odpowiedzieć wybierając najbardziej adekwatną Państwa zdaniem opcję.

Dziękuję!

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Status:
Wymagana odpowiedź

Uczelnia:
Wymagana odpowiedź

Czy uczestniczył(a) Pan/Pani kiedykolwiek w zajęciach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak to czy omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia/zaksztuszenia/nagłej niedrożności górnych dróg oddechowych było jednym z elementów tych zajęć?
Wymagana odpowiedź

Czy był Pan/Pani kiedykolwiek świadkiem zadławienia/zaksztuszenia/nagłej niedrożności górnych dróg oddechowych?
Wymagana odpowiedź

Czy znalazł się Pan/Pani kiedyś w sytuacji w której konieczne było udzielenie pierwszej pomocy?
Wymagana odpowiedź

Czy wyżej wymienione sytuacje mogą prowadzić do wystąpienia stanu zagrożenia życia?
Wymagana odpowiedź

Czy w budynku Pana/Pani uczelni znajduje się automatyczny defibrylator?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak to czy znana jest Panu/Pani jego lokalizacja?
Wymagana odpowiedź

Użycie automatycznego defibrylatora:
Wymagana odpowiedź

Defibrylacja:
Wymagana odpowiedź

Czy jednym z następstw zadławienia może być zatrzymanie akcji serca?
Wymagana odpowiedź

Skrót BLS oznacza:
Wymagana odpowiedź

Skrót AED oznacza:
Wymagana odpowiedź

Będąc świadkiem zadławienia (objawiającego się atakiem gwałtownego kaszlu) należy:
Wymagana odpowiedź

Ciężka niedrożność górnych dróg oddechowych (widoczne problemy z zachowaniem oddechu) wymaga:
Wymagana odpowiedź

Osobę która wskutek zadławienia utraciła przytomność należy:
Wymagana odpowiedź

W ww. sytuacji należy także:
Wymagana odpowiedź

Jak długo (z wykluczeniem hipotermii) ludzki mózg jest w stanie przeżyć bez tlenu?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli nie ma pewności czy poszkodowany ma zachowaną akcję serca (wątpliwości przy poszukiwaniu oznak krążenia) należy:
Wymagana odpowiedź

Wykonanie bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej (odgięcie głowy do tyłu):
Wymagana odpowiedź

W przypadku kiedy stwierdzono zatrzymanie akcji serca szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (uciskanie klatki piersiowej):
Wymagana odpowiedź

W przypadku zatrzymania akcji serca i nie podjęcia resuscytacji szanse na uratowanie spadają o:
Wymagana odpowiedź

Czy osoba udzielająca pierwszej pomocy (w sytuacji gdy wykonanie takiego zabiegu było by zasadne) ma obowiązek wykonywania oddechów ratowniczych (tzw. sztucznego oddychania)?
Wymagana odpowiedź

Za nieudzielenie, zgodnie z posiadaną wiedzą, pierwszej pomocy:
Wymagana odpowiedź

Swój zakres wiedzy w dziedzinie pierwszej pomocy ocenia Pan/Pani jako:
Wymagana odpowiedź

Edukację środowiska akademickiego na rzecz większej świadomości odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy uważa Pan/Pani za:
Wymagana odpowiedź