UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Jaka ma być przyszłość ulicy Dąbrowskiego?

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz porównawczych przyjęto następujące cele dotyczące koniecznej modernizacji ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Prusa.

ANKIETA

Przy każdym z dylematów prosimy zaznaczyć jedno najbardziej Pani/Pana zdaniem właściwe rozwiązanie dla ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Prusa – rozwiązanie A lub rozwiązanie B.

NAWIERZCHNIA
Wymagana odpowiedź

PARKOWANIE
Wymagana odpowiedź

KIERUNEK RUCHU
Wymagana odpowiedź

Tutaj wpisz tekst pytania...
Wymagana odpowiedź

PASY RUCHU
Wymagana odpowiedź

PRZYSTANKI
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

Na potrzeby analiz statystycznych proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Pani/ Pana cech społeczno - demograficznych:

M1. Płeć
Wymagana odpowiedź

M2. Wiek
Wymagana odpowiedź

M3. Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

M4. Sytuacja zawodowa (należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

M5. Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Kod pocztowy (prosimy o wpisanie kodu w formacie XXYYY np. 61841):

Pozostało 20 znaków

M6. Najczęstszy sposób poruszania się po mieście (można wybrać max 2 odp.)
Wymagana odpowiedź

M7. Najczęstszy sposób poruszania się po omawianym odcinku ul. Dąbrowskiego (można wybrać max 2 odp.)
Wymagana odpowiedź

M8. Jak często bywa Pan/i na tym odcinku ul. Dąbrowskiego?
Wymagana odpowiedź

M9. W jaki sposób jest Pan/i związany/a z omawianym odcinkiem ul. Dąbrowskiego (należy zaznaczyć wszystkie pasujące odp.)?
Wymagana odpowiedź