Posilňovanie panvového dna- ako súčasť reprodukčného zdravia

Dobrý deň,

som študentkou druhého ročníka Prešovskej univerzity v Prešove, odbor pôrodná asistencia. Dovoľte mi požiadať Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý bude spolu s Vašimi odpoveďami slúžiť ako  informačný zdroj pri spracovávaní výskumu mojej bakalárskej práce. Dotazník je anonymný a obsahuje 12 otázok. Odpovede v ňom doplňte alebo vyberte z možností a,b,c,d, v niektorých otázkach môžete zvoliť viac ako jednu odpoveď.

Zistenia z dotazníka budú spracované a prezentované výlučne v anonymnej  podobe.


Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas.

Jessica Mojsejová

Spustiť dotazník