Aktualizačné vzdelávanie ako súčasť profesijného rozvoja učiteľa

Vážené pani učiteľky, páni učitelia.


Dobrý deň, som študentkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky. Veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práci. V mojej práci sa zameriavam , ako sa realizuje aktualizačné vzdelávanie v predškolských zariadeniach. Dotazník je určený učiteľkám a učiteľom a zaberie Vám maximálne 15 minút. Osobné údaje sú uchované, spracované a zverejňované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 a Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Vyplnením dotazníka súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného.


Údaje v dotazníku sú anonymné a slúžia len na účely výskumu k mojej bakalárskej práci. Ak nie je uvedené inak uveďte len jednu možnosť. Pri otvorených otázkach máte možnosť vyjadriť svoj názor.


V prípade , akýchkoľvek, nejasností ma môžete kontaktovať na mojej e-mail adrese:

ivetakrihova102@gmail.com


Veľmi pekne Vám ďakujem za vyplnenie dotazníka.Spustiť dotazník