.

Výuka AJ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Jazyková výuka AJ
1

organizační zajištění (učebna, přestávky, občerstvení apod.)

2

odpovídal obsah (rozsah) výuky vašim požadavkům

3

srozumitelnost výuky, užití v praxi

4

užití interaktivních a/nebo multimediálních prostředků

5

hodnocení z hlediska uplatnění získaných znalostí

6

vhodnost pro ostatní zaměstnance firmy

7

máte zájem o pokračování výuky?

Vyberte jednu odpověď
8

Poznámky k vyjádření vašeho názoru na výuku