Využití matematiky v praxi

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času pro vyplnění následujícího dotazníku k účelu psaní seminární práce.

1 Jaké je vaše pohlaví?
Povinná odpověď

2 Jaké je Vaše povolání?
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

3 V jakém oboru pracujete?
Povinná odpověď

4 Je potřeba matematika ve Vašem povolání?
Povinná odpověď

5 Ohodnoťe důležitost matematiky ve vašem povolání.
Povinná odpověď

0/10

6 K jakým účelům/V jakých oblastech matematiku využíváte?

Zbývá 1500 znaků

7 Matematické operace řeším...

8 Jaké matematické operace užíváte?

9 Uveďte příklad řešení matematické operace využíváné ve vaší profesi

Zbývá 1500 znaků