Powered by

Výzvy2016: Spokojnosť účastníka

Vážený účastník, prezentér, vystavovateľ, hosť,

prosíme Vás o krátke zhodnotenie priebehu 2. medzinárodnej vedeckej konferencie LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov, ktorá sa konala v KC SAV Academia v Starej Lesnej v dňoch 28. a 29. apríla 2016. Vaše názory si veľmi vážime a použijeme ich pri skvalitnení ďalších ročníkov konferencie.

ĎAKUJEME!

Spustiť dotazník