.

Dotazník o sexuálnom živote študentov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Kedy si mali svoj prvý sexuálny styk?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ohodnoťte svoje spokojnosť so svojím sexuálnym životom na škále od 1 do 10.

Vyberiete počet hviezdičiek podľa Vašej spokojnosti, kde 1 je najnižšia a 10 je najvyššia spokojnosť.
3

Zdieľajte svoje pocity alebo skúsenosti so svojim sexuálnym životom.

Napíšte svoje pocity alebo skúsenosti voľne.
4

Koľkokrát ste mali sex tento mesiac?

Zadajte prosím číselnú hodnotu.
5

Ktorý z nasledujúcich antikoncepčných prostriedkov používate?

Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú na Vás.
6

Aké je Vaše preferované miesto na intimné stretnutia?

Vyberte iba jednu voľbu.
7

Aký je Váš názor na sexuálnu vzdelávaciu politiku na školách?

Vyjadrite sa voľne.
8

Myslíte si, že sex by mal byť vnímaný vo vzťahu ako dôležitá súčasť?

Zvoľte jednu možnosť.
9

Aký je Váš výhľad na primárne motivácie pre sex?

Vyberte všetky, ktoré sa Vám dotýkajú.
10

Aké slová by ste použili na popis svojho sexuálneho života?

Napíšte svoj názor voľne.