Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dobročinný odkaz v poslednej vôli

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený respondent,

v rámci kampane Dobročinný odkaz Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka pre účely prieskumu foriem dobročinnosti na Slovensku. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie je dobrovoľné. Vaše odpovede môžu pomôcť zmapovať verejnú mienku o dobročinných odkazoch v závetoch, ale aj vzťah k neziskovým organizáciám na Slovensku. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. 

Pohlavie
Povinná odpoveď

Vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

DETI (počet)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Vzdelanie
Povinná odpoveď

Prispievate na dobročinné účely?
Povinná odpoveď

Ako často prispievate na dobročinné účely?
Povinná odpoveď

Je vo vašom okolí nezisková organizácia, ktorej činnosť dobre poznáte a dôverujete jej?
Povinná odpoveď

Aké formy podpory najčastejšie využívate?
Povinná odpoveď

Uvažovali ste niekedy o spísaní poslednej vôle/závetu?
Povinná odpoveď

Vedeli ste, že naša legislatíva umožňuje, aby ste časť svojho majetku odkázali neziskovej organizácii? (nadácia, občianske združenie, neinvestičný fond...)
Povinná odpoveď

Čo si myslíte o forme podpory neziskovej organizácie prostredníctvom dobročinného odkazu v poslednej vôli/závete?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako vnímate tému dobročinného odkazu v poslednej vôli/závete?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že sú Slováci pripravení na tému dobročinného odkazu v poslednej vôli/závete?
Povinná odpoveď