Participa en el Pressupost 2017

L’ajuntament està treballant el pressupost 2017. La voluntat de l’equip de govern és garantir serveis de qualitat, comptant amb la participació dels veïns i veïnes.

Pots expressar la teva opinió, omplint aquest qüestionari.

Hi ha projectes de totes les àrees que pots ordenar per ordre d’importància, segons el teu parer.

El pressupost ha de ser equilibrat i realista, i ha de complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària que marca el govern.

Tots junts podem treballar per al nostre poble.

Regidories | Són les diferents àrees de treball dins de l’Ajuntament. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 9 (1 més important i 9 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Cooperació
 • 2. Cultura i festes
 • 3. Educació
 • 4. Esports
 • 5. Joventut
 • 6. Medi Ambient
 • 7. Promoció econòmica, indústria i comerç
 • 8. Salut
 • 9. Via pública i urbanisme

Serveis | Són serveis que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania per a cobrir necessitats detectades al municipi. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 6 (1 més important i 6 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Beques escolars (menjador, material i llibres)
 • 2. Escola Bressol Municipal El Petit Roure
 • 3. Menjador de Sant Fost
 • 4. Pisos joves
 • 5. Servei d’Atenció Domiciliari (SAD)
 • 6. Serveis escolars:psicologia, logopèdia i mainaderes

Serveis | Són projectes d’actuació per a incidir i solucionar alguna problemàtica. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 5 (1 més important i 5 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Accions contra desnonaments
 • 2. Contra la pobresa energètica
 • 3. Polítiques d’assetjament
 • 4. Polítiques d’ocupació
 • 5. Promoció del comerç local i de fires

Actuacions de millora i adequació | Són propostes per a millorar i condicionar la via pública, i els espais i equipaments públics. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 6 (1 més important i 6 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Espai Jove La Llera
 • 2. Equipaments esportius
 • 3. Parcs infantils i espais verds
 • 4. Seguretat i senyalització viària
 • 5. Via publica: asfaltatge, poda, neteja
 • 6. Xarxa de clavegueram

Campanyes | Inclou projectes de sensibilització a la ciutadania per a millorar la qualitat de vida al territori. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 4 (1 més important i 4 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Creació de rutes saludables i culturals
 • 2. Sant Fost Verd i Net: Jo trio bé! i Anima’ls
 • 3. Sensibilització dels hàbits alimentaris saludables
 • 4. Tinença responsable d'animals de companyia i control de les colònies de gats

Gran Projectes | Són projectes d’inversió per adequar instal·lacions i proporcionar nous serveis. Ordena per ordre d’importància de l’1 al 6 (1 més important i 6 menys).
Respuesta requerida

 • 1. Arranjament terreny antic IES i avinguda Aragó
 • 2. Col·locació de cistelles i porteries antivandàliques als parcs públics
 • 3. Condicionament de l’aparcament de la zona esportiva
 • 4. Instal·lació d’elements d’exercici físic per la gent gran als parcs públics
 • 5. Nova pista exterior poliesportiva al Pavelló 2
 • 6. Posada en marxa del mercat ambulant

La teva proposta Pots afegir alguna proposta que no surti reflectida al qüestionari i que consideris prioritària.

1500 caracteres restantes

Per validar la teva enquesta, cal que aportis el teu nom, cognoms i el teu DNI.
Respuesta requerida

250 caracteres restantes