.

Blokevaluatie blok 4

Beste studenten, 


De Lero besteedt veel aandacht aan kwaliteitszorg en betrekt studenten daarbij op verschillende manieren. Eén daarvan is het uitvoeren van periode-evaluaties. Jullie input is daarbij onmisbaar!


Hieronder worden een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de afgelopen onderwijsperiode. Docenten en management van jullie opleiding willen jullie vragen om, onder aanvoering van jullie klassenvertegenwoordiger, de vragen gezamenlijk te beantwoorden. Met behulp van jullie feedback kunnen zij gericht werken aan verbeteringen binnen jullie opleiding. 


Namens management en docenten van de opleiding: veel dank! 


IvL Kwaliteitszorg

Beveiligd
1

Toegepaste Wiskunde, Tips: wat kan beter?

Gegeven door Angela en Leantine
2

Toegepaste Wiskunde, Tops: wat moeten we vooral zo houden?

Gegeven door Angela en Leantine
3

Vakdidactiek, Tips: wat kan beter?

Gegeven door Marika
4

Vakdidactiek, Tops: wat moeten we vooral zo houden?

Gegeven door Marika
5

Beroepsvoorbereidende onderdelen - Tips: wat kan beter?

Didactiek, Werkplaatsen (ICT, professioneel performance, professioneel spreken)
6

Beroepsvoorbereidende onderdelen - Tops: wat moeten we vooral zo houden?

Didactiek, Werkplaatsen (ICT, professioneel performance, professioneel spreken)
7

Heb je tussen de cursussen in dit blok samenhang ervaren?

8

Samenhang cursussen: Licht je antwoord toe:

9

Welke autonomie ervaar je binnen de cursussen?

(Denk hierbij bijvoorbeeld aan leertempo, variatie in eindproducten, …)
10

Was het duidelijk wat van je werd verwacht tijdens de verschillende cursussen?

11

Verwachtingen duidelijk: Licht je antwoord toe:

12

Sloten de cursussen aan op de beroepspraktijk?

13

Aansluiting beroepspraktijk: Licht je antwoord toe:

14

Kwam de studielast overeen met de hoeveelheid studiepunten van deze periode? (1 studiepunt = 28 klokuren)

15

Studielast: Licht je antwoord toe:

16

Sloten de toetsen aan op de leerdoelen van de cursussen in deze periode?

17

Aansluiting leerdoelen: Licht je antwoord toe:

18

Organisatie en voorzieningen - Tips: wat kan beter?

19

Organisatie en voorzieningen - Tops: wat moeten we vooral zo houden?

20

Wat doen jullie als klas goed?

21

Wat kunnen jullie als klas beter doen?

22

Hebben jullie nog opmerkingen die je eerder niet kwijt kon?