.

Onderzoek naar de Situatie van Derdelanders uit Oekraïne in Nederland

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Waar bent u werkzaam?

Kies één antwoord
2

Hoe lang werkt u al met derdelanders uit Oekraïne?

3

Hoe hebben de recente uitspraken van de Raad van State invloed gehad op derdelanders uit Oekraïne?

4

Wat zijn de grootste zorgen die derdelanders hebben over hun tijdelijke bescherming in Nederland?

5

Hoe worden deze zorgen overgebracht aan u en uw organisatie?

6

Zijn er specifieke beleidswijzigingen die u zou willen zien om de situatie van derdelanders te verbeteren?

7

Welke rol speelt uw organisatie in het informeren en begeleiden van derdelanders over hun rechten en mogelijkheden?

8

Hoe gaat uw organisatie om met eventuele psychologische problemen en stress die derdelanders ervaren vanwege hun onzekere status?