.

Dotazník spokojnosti, klímy v škole a spolupráce s vedením školy

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Vážení učitelia, Prosím vás o vyplnenie tohto dotazníka, aby sme mohli zlepšiť školské prostredie. Vaše odpovede sú anonymné a budú použité na zlepšenie školy.
1

Celková spokojnosť 1. Ako ste celkovo spokojní so svojou prácou v našej škole?

2

2. Ako by ste ohodnotili celkovú atmosféru v škole?

3

Pracovné podmienky a klíma v škole 3. Ako ste spokojní s vybavením a zdrojmi na vyučovanie?

4

4. Ako hodnotíte čistotu a údržbu školských priestorov?

5

5. Cítite sa v škole bezpečne?

6

Spolupráca s vedením školy 6. Ako hodnotíte podporu, ktorú dostávate od vedenia školy?

7

7. Máte dostatok príležitostí na profesionálny rozvoj poskytovaných vedením školy?

8

8. Ako hodnotíte komunikáciu s vedením školy?

9

Vzťahy na pracovisku 9. Ako hodnotíte spoluprácu medzi učiteľmi?

10

Čo sa vám na práci v našej škole páči najviac?

11

Čo by ste navrhli zlepšiť v našej škole, aby sa stala lepším miestom pre prácu a učenie?

12

Máte nejaké ďalšie pripomienky alebo návrhy?