.

Opvoedingsstijlen

Beste ouder,

Wij zijn Margot, Fatima, Kato en Nena van 5 Humane Wetenschappen in het Heilig-Grafinstituut in Bilzen. Voor een opdracht voor sociale en gedragswetenschappen hebben wij een enquête gemaakt over de opvoeding. De enquête mag enkel ingevuld worden door ouders met minderjarige kinderen. Het blijft volledig anoniem en het duurt slecht enkele minuten om in te vullen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Margot, Fatima, Kato en Nena

Beveiligd
1

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
2

Hoeveel kinderen heeft u?

Kies één antwoord
3

Hoe reageert u als u van een leerkracht te horen krijgt dat uw kind slecht gedrag vertoont?

Kies één antwoord
4

In welke mate beloont u uw kind als het uit zichzelf zijn kamer opruimt.

Kies één antwoord
5

Uw kind komt huilend thuis van school, wat doet u?

Kies één antwoord
6

Hoe voelt u zich als uw kind tegen u schreeuwt?

Kies één antwoord
7

Uw kind moet zich heel strikt aan de regels houden.

Kies één antwoord
8

Hoe vaak geeft u uw kind een knuffel?

Kies één antwoord
9

Hoe streng bent u voor uw kinderen? (Schaal van 1 tot 10, 1 is helemaal niet streng, 10 is heel streng.)

Kies één antwoord
10

In welke mate heeft uw kind het voor het zeggen wat betreft zijn/haar eigen schermtijd?

Kies één antwoord
11

Ervaart u als ouder veel stress bij het opvoeden van uw kind/kinderen?

Kies één antwoord
12

Uw kind vraagt om hulp bij het huiswerk, wat doet u? (Stel u voor dat uw kind op de lagere of middelbare school zit indien dit nog niet het geval is.)

Kies één antwoord
13

Indien u meerdere kinderen heeft, merkt u dat uw opvoedingsstijl verandert?

Kies één antwoord