Powered by

Ankieta dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zawarte w przygotowanej ankiecie.

Celem niniejszych badań jest pozyskanie wiedzy na temat wybranych obszarów prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Pozwoli ona podjąć jak najbardziej adekwatne formy wspierania lokalnych przedsiębiorstw.

Badanie jest w pełni anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje 5 minut.

Za udzielenie odpowiedzi z góry bardzo dziękujemy!

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Badanie i rozwój lokalnego rynku pracy na obszarze LGD” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozpocznij ankietę teraz