Badanie satysfakcji pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Pan/i jest:
Wymagana odpowiedź

2 Do której kategorii wiekowej Pan/i należy?
Wymagana odpowiedź

3 Jak często korzysta Pan/Pani z porady lekarza med. rodzinnej
Wymagana odpowiedź

4 Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych?
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
profesjonalizm personelu medycznego
czas oczekiwania na uzyskanie świadczeń medycznych
uprzejmość i życzliwość personelu
Czas czekania na wyniki testów

5 Proszę określić czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia
Wymagana odpowiedź

6 Proszę ocenić dostępność rejestracji telefonicznej
Wymagana odpowiedź

7 Proszę ocenić dostępność zleconych badań
Wymagana odpowiedź

8 Czy jest Pan/Pani zadowolony (-a) z informowania o stanie zdrowia , trybie i sposobie leczenia. Czy w sposób zrozumiały informowano Pana/Panią o sposobie leczenia?
Wymagana odpowiedź

9 Czy w przychodni dostępna jest informacja o prawach pacjenta?
Wymagana odpowiedź

10 Czy dostępne są informacje nt. programów profilaktycznych NFZ?
Wymagana odpowiedź

11 Jak często Pan/Pani dokonywał (-a) zmiany lekarza rodzinnego w NZOZ Nr 1?
Wymagana odpowiedź

12 Czy przeglądał (-ła) Pan/Pani swoją dokumentację medyczną u lekarza rodzinnego
Wymagana odpowiedź

13 Czy podczas ostatniej wizyty lekarz zlecił Panu/Pani wizytę kontrolną?
Wymagana odpowiedź

14 Czy skorzystał Pan/Pani z wizyty kontrolnej
Wymagana odpowiedź

15 Czy jest Pan/Pani chory(-a) na poniższą z chorób cywilizacyjnych?
Wymagana odpowiedź

16 Co zmieniłby Pan/i w naszej przychodni/poradni?

Pozostało 250 znaków