Dotazník pro oběti domácího násilí

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Tento dotazník je určen ženám, které se staly obětí domácího násilí ze strany jejich partnerů. Bude sloužit jako podklad pro práci, která se pokusí odhalit důvody vysokého počtu utajených případů domácího násilí a jak doufám, tak pomůže ženám získat odvahu svěřit s tímto problémem.

Dotazník je zcela anonymní a všechny osobní údaje budou utajeny.

Děkuji za vaši ochotu řešit závažný problém jakým je domácí násilí.

Spustit dotazník teď