Pohled veřejnosti na sexuální výchovu v ČR

Vážené respondentky, vážení respondenti,


jmenuji se Karolína Netolická a jsem studentkou bakalářského programu Porodní asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma "Pohled veřejnosti na sexuální výchovu v ČR".


Dotazník je určen ženám a mužům od 15 let věku.


Moc Vás prosím o pečlivé přečtení a pravdivé vyplnění každé položky, která je uvedena v následujícím dotazníku. Ubezpečuji Vás, že dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky poslouží pouze k vypracování mé bakalářské práce.


Mockrát Vám děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem.


Karolína Netolická


Spustit dotazník teď