Bezpieczeństwo w transporcie wewnętrznym

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Jakie jest obecne Pana/ Pani stanowisko pracy
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

W jakim jest Pan/ Pani przedziale wiekowym?
Wymagana odpowiedź

Jaki jest Pana/ Pani staż pracy na wykonywanym stanowisku?
Wymagana odpowiedź

Tutaj wpisz tekst pytania...
Wymagana odpowiedź

Podczas której zmiany odczuwa Pan/ Pani największe zmęczenie?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/ Pani widoczność drogi z punktu widzenia kierującego pojazd?
Wymagana odpowiedź

Jak odczuwalne są drgania podczas jazdy?
Wymagana odpowiedź

Jak drgania wpływają na Pana/ Pani samopoczucie?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/ Pani stan powierzchni w firmie, w której pracuje?
Wymagana odpowiedź

Czy w firmie w której Pan/ Pani pracuje doszło kiedyś do wypadku śmiertelnego z udziałem wózka widłowego?
Wymagana odpowiedź

Czy brał Pan/ Pani kiedyś udział w wypadku z udziałem wózka widłowego?
Wymagana odpowiedź

Jak często przeprowadzane są badania UDT ( Urząd Dozoru Technicznego) w Państwa firmie?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/ Pani stan techniczny wózków widłowych w firmie której pracuje?
Wymagana odpowiedź

Jak często przechodzi Pan/Pani szkolenia BHP ( Bezpieczeństwo Higieny Pracy)
Wymagana odpowiedź

Jakie zabezpieczenia posiadają wózki widłowe w Pana/Pani firmie?
Wymagana odpowiedź