.

Grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Voelt u zich over het algemeen veilig op de Haagse Hogeschool?

Kies één of meer antwoorden
2

Heb je in het afgelopen academisch jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op de Haagse Hogeschool?

Kies één of meer antwoorden
3

Zo ja? Hoe ging je ermee om?

4

(Indien je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt) Had dat effect op je schoolprestatie?

Kies één antwoord
5

Heb je melding gemaakt van de grensoverschrijdend gedrag bij school of andere instanties? Zo ja, bij wie?

6

Zo nee, waarom heb je het niet gemeld? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
7

Weet je bij wie je een melding moet maken als je grensoverschrijdend gedrag meemaakt? Benoem hier de personen bij wie je melding kan maken

8

Kun je aangeven hoe vaak je te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag?

Kies één of meer antwoorden