Hodnotiaci dotazník k prednáške a diskusii Duševné vlastníctvo a podnikanie zo dňa 6.3.2024

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník