Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Vážené sestry, 

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie predloženého dotazníka, ktorý je súčasťou mojej rigorózne práce s názvom Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej ZSS). Vyplnenie dotazníka je anonymné a výsledky budú spracované výlučne pre účely mojej rigoróznej práce. Prosím Vás preto o pravdivé a úprimné odpovede, ktoré najlepšie vystihujú Vaše pocity a skúsenosti. 

Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujem

Mgr. Jana Rybáriková 

Spustiť dotazník