.

Využitie a efektívnosť telerehabilitácie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často využívate telerehabilitáciu?

Vyberte jednu možnosť.
2

Hodnotenie efektívnosti telerehabilitácie

Vyberte počet hviezdičiek od 1 (najnižšia efektívnosť) do 10 (najvyššia efektívnosť).
3

Aké sú vaše skúsenosti s telerehabilitáciou?

Napíšte svoje skúsenosti do textového poľa.
4

Aké sú hlavné výhody telerehabilitácie podľa vás?

Vyberte všetky vhodné možnosti.
5

Aké sú hlavné nevýhody telerehabilitácie podľa vás?

Vyberte všetky vhodné možnosti.
6

Aké sú vaše očakávania od telerehabilitácie?

Napíšte svoje očakávania do textového poľa.
7

Odporučili by ste telerehabilitáciu niekomu inému?

Vyberte jednu možnosť.
8

Ktoré oblasti by podľa vás mohli telerehabilitáciu zlepšiť?

Vyberte všetky vhodné možnosti.
9

Aký typ podpory by ste ocenili pri využívaní telerehabilitácie?

Vyberte všetky vhodné možnosti.
10

Koľko by ste boli ochotní investovať do telerehabilitácie mesačne?

Vyberte jednu možnosť.