Dotazník zameraný na determinanty pracovnej spokojnosti sestier pracujúcich v intenzívnej starostlivosti

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník