Dotazník DEJ

Ahoj,


predkladám vám dotazník, na základe ktorého chcem zistiť niektoré aspekty vyučovania dejepisu vo vašej triede a váš feedback bude podkladom pre môj sebahodnotiaci proces na škole.

Dotazník je anonymný, odpovedzte úprimne, ako to vnímate.


Ďakujem za vyplnenie dotazníka. 

Spustiť dotazník