.

Dotazník o partnerstve

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako by ste ohodnotili kvalitu partnerstva?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ocenenie kvality partnerstva v rozsahu od 1 do 10.

Hviezdičkami od 1 po 10, pričom 10 je tá najvyššia hodnota.
3

Krátky popis Vašich skúseností s partnerstvom.

Napíšte svoj názor alebo skúsenosti.
4

Aké výhody vidíte v partnerstve?

Vyberte jednu možnosť.
5

Ako často komunikujete so svojím partnerom?

Vyberte jednu možnosť.
6

Ako by ste zlepšili svoje súčasné partnerstvo?

Napíšte konkrétne návrhy alebo zlepšenia.
7

Aký je Váš najväčší úspech v partnerstve?

Popíšte svoj najväčší úspech alebo príklad.
8

Ktoré aspekty partnerstva pre Vás sú najdôležitejšie?

Vyberte všetky relevantné možnosti.
9

Čo vás motivuje zostať vo vašom súčasnom partnerstve?

Vyberte jednu možnosť, ktorá najviac zodpovedá.
10

Aké faktory by ovplyvnili vaše rozhodnutie ukončiť partnerstvo?

Napíšte faktory, ktoré by ovplyvnili koniec partnerstva.