Ocena wyników SWOT

Szanowni Państwo,

jestem studentem IV roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Na potrzeby pracy inżynierskiej proszę o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wskazania najważniejszych aspektów w przypisanej analizie. W danych blokach tematycznych dotyczących kapitału ludzkiego w gminie Oława, należy przypisać  dokładnie 10 punktów, które pozwolą na wyłonienie najważniejszych  silnych, słabych stron gminy oraz do szans i zagrożeń, które mogą ją spotkać.

Ankieta jest anonimowa

Rozpocznij ankietę teraz