Edukacja domowa. Postawy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Szanowni Państwo, 

Nazywam się Katarzyna Tomiak i jestem studentką V roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W związku z pisaną przeze mnie pracą magisterską, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Uzupełnienie jej zajmie około 15 minut, w zależności od tempa pracy. Celem jest zbadanie postaw rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec edukacji domowej. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Proszę o wypełnienie jej zgodnie ze swoją wiedzą i odczuciami. W większości pytań należy zaznaczyć jedną odpowiedź. W pytaniach wielokrotnego wyboru zostaną Państwo poinformowani o możliwości zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. Z całego serca dziękuję za poświęcony czas!

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023