.

Enquête scriptie BVZ

Beste Collega,


Hierbij wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder begeleiding van De Haagse Hogeschool en Brigade Vreemdelingenzaken van de KMar


Het onderzoek waar ik uw medewerking voor wil vragen betreft een onderzoek naar de verbetering van de samenwerking tussen ketenpartners bij de Brigade Vreemdelingenzaken


Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de begeleiding van De Haagse Hogeschool en de KMar heeft u de garantie dat:


1) Uw anonimiteit is gewaarborgd en dat je antwoorden of gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt.


2) U zonder opgaaf van redenen kunt weigeren mee te doen aan het onderzoek of uw deelname voortijdig kunt afbreken. Ook kunt u achteraf (binnen 24 uur na deelname) uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw antwoorden of gegevens voor het onderzoek.


3) Deelname aan het onderzoek geen noemenswaardige risico's of ongemakken met zich meebrengt, geen moedwillige misleiding plaatsvindt, en u niet met expliciet aanstootgevend materiaal zult worden geconfronteerd.


4) U uiterlijk vijf maanden na afloop van het onderzoek de beschikking kunt krijgen over een onderzoeksrapportage waarin de algemene resultaten van het onderzoek worden toegelicht.


Voor meer informatie over dit onderzoek en de uitnodiging tot deelname kunt u te allen tijde contact opnemen met mij.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank ik bij voorbaat hartelijk voor uw deelname aan dit onderzoek dat voor mij van grote waarde is.

Beveiligd
1

Bij welke afdeling binnen BVZ bent u werkzaam?

Kies één antwoord
2

Met welke wetgeving(en) werkt u?

Kies één antwoord
3

Hoelang bent u werkzaam bij BVZ?

Kies één antwoord
4

Hoe vaak heeft u contact met vreemdelingen?

Kies één antwoord
5

Door welke afdeling(en) worden vreemdelingen aangedragen?

Kies één of meer antwoorden
6

In welke hoedanigheid is de vreemdeling naar uw afdeling toegekomen?

Kies één antwoord
7

Met welke ketenpartner(s) werkt u samen?

Kies één of meer antwoorden
8

Op welke wijze heeft u contact met ketenpartners?

Kies één of meer antwoorden
9

In welke mate heeft u voldoende informatie over een vreemdeling om uw werk optimaal te kunnen uitvoeren?

Kies één antwoord
10

Welke uitdagingen ervaart u bij de samenwerking met ketenpartners?

11

Hoe gebruiksvriendelijk vindt u het SIGMA-systeem?

Kies één antwoord
12

Kunt u wijzigingen aanbrengen in het SIGMA-systeem?

Kies één antwoord
13

Hoe zou u de betrouwbaarheid van informatie uit het SIGMA-systeem beoordelen?

Kies één antwoord
14

Hoe helpt u bij het identificeren van ontbrekende of onjuiste informatie in het SIGMA-systeem?

Kies één antwoord
15

Op welke wijze geeft u feedback aan ketenpartners bij het constateren van bijzonderheden?

Kies één antwoord
16

Aan wie wordt feedback gegeven?

Kies één antwoord
17

Wordt de gegeven feedback ook teruggekoppeld?

Kies één antwoord
18

Wat kan BVZ doen om misstanden m.b.t. de samenwerking te verbeteren?

Kies één antwoord
19

Hoe zou u de samenwerking met externe ketenpartners beoordelen?

Kies één antwoord
20

In hoeverre denkt u dat alle ketenpartners in de vreemdelingenketen een gedeelde visie delen met betrekking tot de doelstellingen binnen BVZ?