.

vrouwenrechten

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
vrouwenrechten
1

Hoe zou u de huidige staat van vrouwenrechten in België beoordelen?

2

Bent u van mening dat er voldoende wetgeving is om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld in België?

3

Hoe effectief vindt u de implementatie van gelijke beloningen voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen in België?

4

Hoe goed zijn de voorzieningen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof in België volgens u?

5

Vindt u dat er voldoende aandacht wordt besteed aan vrouwenrechten in het onderwijs in België?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe beoordeelt u de vertegenwoordiging van vrouwen in de Belgische politiek?

7

Denkt u dat vrouwen in België gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt vergeleken met mannen?

8

Hoe goed is de toegang tot gezondheidszorg specifiek voor vrouwen in België?

9

Bent u van mening dat er voldoende ondersteuning is voor vrouwelijke ondernemers in België?

10

Hoe belangrijk vindt u het dat er meer bewustwordingscampagnes komen over vrouwenrechten in België?