Evaluatie cashpunten Batopin

Beste belangenbehartiger


Met OKRA Belangenbehartiging streven we naar een leeftijdsvriendelijke samenleving, ook voor ouderen. Eén van de dossiers waarin we dit hard proberen te maken, is ons bankendossier. In het verleden hebben we hiervoor reeds meerdere malen op tafel geklopt: de vrije toegang tot cash geld, de hertekening van het kantorenlandschap, het steeds meer verdwijnen van geldautomaten, ...


Met deze bevraging willen we een nieuwe stap zetten door de merkloze bankautomaten van Batopin (samenwerkingsverband van vier grootbanken)  - beter bekend als 'Cashpunten' - onder te loep te nemen en te onderwerpen aan een kwaliteitsbeoordeling.


U zou ons dan ook heel erg kunnen helpen met het invullen van deze bevraging. De praktische regelingen en een uitgebreidere toelichtingen bij het waarom van de bevraging vinden jullie terug in de begeleidende mail of brief bij deze bevraging.


Wij danken jullie dan ook alvast voor de bereidwillige medewerking aan deze bevraging.


Namens de cel Belangenbehartiging


Peter Dhaese

CelmedewerkerEnquête starten