Stres a vplyv stresu na duševné zdravie človeka

Dobrý deň, 

predkladáme Vám dotazník, ktorým chceme zistiť ako vplýva stres na Vaše psychické zdravie. Prosíme Vás, aby ste dotazník vyplnili zodpovedne a aby ste vyjadrili svoje názory. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú využité iba na výskumné účely. V dotazníku vyberte a dopíšte tie odpovede, s ktorými súhlasíte.

Spustiť dotazník