Dotazník pro pedagogy

Dobrý den,


jsem bývalou studentkou Masarykova klasického gymnázia v Říčanech a v rámci své bakalářské práce se zabývám zkoumáním aktuálního stavu užívání návykových látek mezi studenty středních škol a gymnázií, kdy se zaměřuji na rozsah informovanosti o této problematice a na zkušenosti studentů s legálními i nelegálními drogami. 


Vyplněním krátkého dotazníku mi pomůžete získat cenné informace, které budou následně vyhodnoceny a publikovány v mé bakalářské práci s cílem přispět k lepšímu pochopení aktuální drogové problematiky u nás.

Dotazník je zcela anonymní – nebude obsahovat Vaše jméno, ani žádné jiné informace, které by Vás mohly individuálně identifikovat. Má-li být tento výzkum úspěšný, je důležité, prosím, abyste odpovídali uvážlivě a upřímně. Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Narazíte-li v dotazníku na otázku, na kterou z nějakého důvodu nechcete odpovědět, nechte ji prostě nezodpovězenou. U většiny otázek jsou předznačené odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď, která by vystihovala Váš názor nebo Vaše zkušenosti přesně, označte odpověď, která je významem nejblíže.


Srdečně děkuje a zdraví Vás Iva Čelikovská, studentka oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT.


Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku

Spustit dotazník teď